Koenraad Timmerman

kt@kwartsadvocaten.be

Koenraad Timmerman is vennoot bij Kwarts advocaten

Koen behaalde in 1982 het diploma Licentiaat in de Rechten aan KU Leuven. Tijdens en na zijn Burgerdienst aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie bij Prof. T. Peters en en L. Dupont was hij actief als bestuurslid en Voorzitter van Justitieel Welzijnswerk Leuven, thans deel van het CAW (www.caw.be).

Hij schreef zich in aan de Balie te Leuven, waar zijn voorkeur uitgaat naar rechtsdomeinen met een menselijke inslag: het strafrecht, het arbeids- en sociale zekerheidsrecht en het familierecht. Hij maakte deel uit van de eerste advocatenmaatschap te Leuven sinds 1987 en was medeoprichter van dikaios advocatenmaatschap in 2005. In 1995 werd hij benoemd tot  Plaatsvervangend Rechter in de Arbeidsrechtbank te Leuven en aanvaardt hij aanstellingen als bewindvoerder. Koen weet zijn praktijkervaring te delen met de studenten Maatschappelijk Werk en Verpleegkunde. Sinds 1984 gaf  hij tot 2021 les  aan KH Leuven (nu UCLL, www.ucll.be) Maatschappelijk Werk en Verpleegkunde. Hij is tevens co-auteur van Recht voor welzijnswerkers  (Kluwer 2019) en Recht voor verpeegkundigen (Kluwer 2020) en Sociale zekerheidsrecht toegepast (Intersentia 2020).

Koen heeft een uitgesproken affiniteit met alternatieve conflicthantering, waarin de bemiddeling, collaborative law en oplossingsgerichte onderhandeling dan ook een bijzondere plaats hebben. Zo is hij één van de eerste erkende advocatenbemiddelaars sedert 1997, gaf hij les aan www.mediv, is hij Gastdocent Opleiding Familiale Bemiddeling de Interactie-academie te Antwerpen (www.iaa.be). In 1999 was hij openingsredenaar bij de start van het gerechtelijk jaar te Leuven met als onderwerp: ‘Pleidooi voor bemiddeling?’. Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiale Bemiddeling (www.bemiddelingvzw.be), Uw bemiddelaars (www.uwbemiddelaars.be) en Forum Bemiddeling Leuven (www.forumbemiddelingleuven.be). Vanaf 2021 is hij trajectbemiddelaar bij de Familierechtbank te Leuven (www.trajectbemiddelingleuven.be).