Deontologie - klachten - tuchtrechtelijke beroepsorganisatie – beroepsaansprakelijkheid

Al onze advocaten zijn lid van de Balie van Leuven. 
Het bestuur van de Balie van Leuven wordt waargenomen door de stafhouder en de raad van de Orde. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van de Balie van Leuven (www.balieleuven.be). 
Advocaten dienen in de uitoefening van hun beroep verschillende reglementen te respecteren en zijn onderworpen aan een specifieke deontologie. Deze kan u terugvinden op de website van de Balie van Leuven.

Heeft u een klacht, neem dan in eerste instantie contact op met uw advocaat en geef uiting aan uw ontevredenheid. Vaak zal dit voldoende zijn om het probleem samen op te lossen en het vertrouwen opnieuw te herstellen. 

Indien dit onvoldoende is, kunt u steeds contact opnemen met de stafhouder op het volgende adres: 
Stafhouder Balie Leuven
Gerechtsgebouw
Smoldersplein 5 
3000 Leuven 

Onze advocaten zijn elk individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van €1.250.000,00. Indien een cliënt een hogere verzekering wenst, kan dit worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.